gstreamer-vaapi Elements

vaapidecode — A VA-API based video decoder
vaapidecodebin — A VA-API based video decoder with a post-processor
vaapipostproc — A VA-API base video postprocessing filter
vaapisink — A VA-API based video sink
vaapih264enc — A VA-API based H.264 video encoder
vaapih265enc — A VA-API based HEVC video encoder
vaapijpegenc — A VA-API based JPEG image encoder
vaapimpeg2enc — A VA-API based MPEG2 video encoder
vaapivp8enc — A VA-API based VP8 video encoder